wtorek, 2 sierpnia 2016

Na Ukrainie od 1 sierpnia 2016 r. wszystkie zamówienia publiczne realizowane przez system ProZorro

Od wczoraj wszystkie przetargi, których wartość przekracza wartości progowe, powinny być prowadzone przez ProZorro. Informuje o tym służba prasowa Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu.
Jak zaznaczono, obecnie do korzystania z ProZorro zobowiązane są również lokalne organy władzy, przedsiębiorstwa komunalne i inne organizacje, korzystające ze środków podatników. 

„Pełne przejście na system elektroniczny oznacza, że od teraz wszystkie przetargi, których wartość przekracza wartości progowe, powinny być prowadzone przez ProZorro. Klient publiczny (organ władzy, przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne) musi pobierać z ProZorro wnioski przetargowe, ogłaszając w ten sposób zakup. Dalej odpowiada na pytania dostawców i prowadzi w systemie elektronicznym aukcję lub inną procedurę, przewidzianą w ustawie »O zamówieniach publicznych«”, – napisano w komunikacie. 

Przypomnijmy, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. Ukraina złożyła przystąpienia do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (ang. GPA – Government Procurement Agreement, dalej: „Porozumienie GPA”). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Ukrainy w dniu 18 maja 2016 r. Podpisane z Ukrainą Porozumienie GPA nakłada na ten kraj obowiązek traktowania wykonawców pochodzących z Ukrainy na równi z wykonawcami pochodzącymi z Unii. Od wszystkich potencjalnych wykonawców państw – stron Porozumienia GPA wymagane jest stosowanie takich samych reguł dotyczących zamówień rządowych.

Ukraińskie zamówienia publiczne dostępne są na stronie https://prozorro.gov.ua/ 

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz