poniedziałek, 19 września 2016

Od jakiej wartości zamówień należy składać plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


Czy plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczą zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro?

 Zamawiający nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej - Art. 13a ustawy Pzp.

Publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie tych zamówień publicznych, do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Do tego rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
Z powyższego wynika , że zamawiający, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy Pzp, nie są zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień poniżej progu bagatelności, jak również zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.


Dodatkowo przypomnijmy, że obowiązek zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

5 komentarzy:

 1. Na powyższe wskazuje również treść art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych operując pojęciem "postępowań o udzielenie zamówień", które jest właściwe dla postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto również treść ust. 2 art. 13 a wskazuje, że w treści planu należy zawrzeć informacje dotyczące przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia oraz informacje dotyczące rodzaju zamówienia wg podziału wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Powyższe zatem potwierdza prawidłowość stanowiska wyrażonego w komentowanym artykule.

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy zamawiający ma obowiązek publikacji planów zamówień na rok (powyżej 30 000 euro)? Bo ja nie widziałam, żeby ktoś publikował takie plany.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy zamawiający nie mieli obowiązku publikacji na swojej stronie internetowej planów postępowań. Znowelizowana ustawa wprowadza nowy art. 13a, zgodnie z którym zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz ich związki będą zobowiązani nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego do sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.
   Plan postępowań będzie musiał zawierać informacje dotyczące min.: przedmiotu zamówienia, podział na zamówienia (roboty budowlane, dostawy lub usługi), przewidywany tryb udzielenia zamówienia, orientacyjną wartość szacunkową oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania. Tak jak w powższym poście plany postępowań zamawiający będą mieli obowiązek publikować od 2017 r.

   Usuń
 3. art. 13 a mówi co prawda o"postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych " ale dalej mówi że powinien on zawierać wskazanie trybu lub innej procedury udzielania zamówienia. Skoro w ustawie mamy tryby to inna procedura do czego się może odnosić?

  OdpowiedzUsuń
 4. Myślę że ustawodawca mógł mieć na myśli koncesje na roboty budowlane i usługi

  OdpowiedzUsuń