poniedziałek, 12 września 2016

Zespół ds. wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust 10 ustawy Pzp, powołany został Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Jednym z celów działania Zespołu jest przygotowanie wzorów dokumentów, które będą mogły być wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zespół zajmie się również przygotowaniem i upowszechnianiem propozycji dobrych praktyk dotyczących udzielania zamówień publicznych.
W celu dokonania identyfikacji potrzeb uczestników rynku zamówień publicznych w ww. zakresie udostępniamy adres e-mail, na który mogą Państwo zgłaszać propozycje odnośnie dokumentów, których wzory Państwa zdaniem mogłyby zostać przez Zespół opracowane. Na ww. adres można również przesyłać propozycje dokumentów, które mogłyby zostać wykorzystane do stworzenia dobrych praktyk  w procesie udzielenia zamówień publicznych.

Państwa głosy będą stanowiły cenną informację na temat aktualnych potrzeb rynku zamówień publicznych i umożliwią odpowiedni wybór dokumentów czy klauzul do przygotowania. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres: wzorcowedokumenty@uzp.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz