czwartek, 5 stycznia 2017

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Uprzejmie informujemy, iż, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 
Formularz ten zamawiający wypełniają samodzielnie korzystając z jego interaktywnej formuły. Przygotowanie i przekazanie Sprawozdania rocznego do Urzędu Zamówień Publicznych możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane.

Aby wypełnić formularz Rocznego sprawozdania należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych. Wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła zachowują swoją ważność.

Sprawozdanie przekazuje się do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Inne formy niż elektroniczna przekazywania sprawozdań nie są akceptowane.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz