piątek, 5 stycznia 2018

Udział polskich firm w zamówieniach publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zgodnie z danymi statystycznymi z raportu Annual Statistical Report 2016 r. w 2016 r., 322 polskie firmy zostały zarejestrowane w bazie przetargowej United Nations Global Marketplace (dalej: UNGM) jako potencjalni wykonawcy. W 2015 r. były to 233 zarejestrowane firmy, tym samym liczba polskich firm zarejestrowanych w UNGM wzrosła o 89 podmiotów. Należy wskazać, że rejestracja firmy w bazie UNGM jest obligatoryjna w celu aktywnego uczestnictwa w przetargach Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ).

W 2016 r. 106 polskich firm dostarczyło towary i usługi na rzecz ONZ. W 2015 r. było to 68 podmiotów, należy więc stwierdzić wzrost o 38 firm). Wartość zrealizowanych kontraktów wyniosła 2.39 mln USD. W 2015 r. wartość ta wyniosła 2.19 mln USD, należy odnotować zatem wzrost o 0,20 mln USD. Tym samym Polska plasuje się na 159 pozycji na liście krajów – największych dostawców dla systemu ONZ (w 2015 r. było to 167 miejsce, odnotowany wzrost: o 8 miejsc).

W 2016 r. kontrakty realizowane były najczęściej dla Zamawiających: United Nations Development Programme, World Health Organization, United Nations Industrial Development Organization, United Nations International Children's Emergency Fund, International Atomic Energy Agency i World Intellectual Property Organization.


Opracowanie: Małgorzata Ignatowicz, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz