piątek, 30 września 2011

Opinie w sprawie nowelizacji ustawy

W dniu 16 września 2011 r. Blog Prawa Zamówień Publicznych wysłał wniosek od udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie opinii do komisyjnego projektu nowelizującego ustawę Prawo zamówień publicznych, którego celem jest zmiana praktyki stosowania kryterium najniższej ceny przez zamawiających. 

Ponieważ na stronach Sejmu były jedynie 3 opinie a z uzasadnienia do projektu ustawy wynikało, iż projektodawcy zwrócili się do kilkunastu podmiotów o wyrażenie stanowiska, Blog PZP zażądał wglądu do tych niepublikowanych opinii.

W dniu 26 września 2011 otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek. Niestety przesłane materiały były niekompletne. Na naszą ponowną prośbę całość materiałów dostaliśmy 28 września 2011 r. 

Otrzymaliśmy następujące dokumenty:
 1. Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych,
 2. Opinia NBP,
 3. Stanowisko rządu do nowelizacji,
 4. Dwie opinie Izby Bawełny w Gdyni,
 5. Opinia Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT,
 6. Opinia Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
 7. Opinia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 8. Opinia Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
 9. Opinia PKPP Lewiatan,
 10. Opinia Związku Rzemiosła Polskiego,
 11. Wstępną opinię legislacyjną do projektu ustawy,
 12. Wstępną opinię prawną w sprawie zgodności projektu z prawem UE,
Przesłane materiały można pobrać tutaj.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza