czwartek, 29 września 2011

Rynek PPP w 2011 r. - tendencja zniżkowa


źródło: Investment Support
Investment Support opublikowało "Raport na temat rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w I połowie 2011 r.".

Z raportu wynika, iż w pierwszym półroczu 2011 roku podmioty publiczne ogłosiły 16 projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi, przy czym 11 projektów stanowiło przedsięwzięcia koncesyjne, a 5 projektów partnerstwa publiczno-prywatne.

Co ciekawe obecnie tendencja na rynku jest zniżkowa, a liczba projektów w tym roku jest nawet niższa niż w pierwszym półroczu obowiązywania nowych ustaw. Autorzy raportu tłumaczą to m.in. wyborami samorządowym w 2010 r.:  
"Warto zauważyć, że w pierwszej połowie 2010 r. było dwa razy więcej postępowań niż w drugiej połowie 2010 r., co znajduje swoje uzasadnienie w intensyfikowaniu działalności inwestycyjnej samorządów przed wyborami".

Autorzy podają również, iż spadek liczby projektów: 
"ma ścisły związek z metodologią przygotowania przedsięwzięd planowanych do realizacji w formule PPP. Proces przygotowawczy, poprzedzający zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu, trwa od kilku do kilkudziesięciu nawet miesięcy. Biorąc pod uwagę powyborcze zmiany w strukturze podmiotów publicznych, zmienione bądź nowe plany inwestycyjne, oraz czas trwania podejmowania decyzji, do realizacji których z planowanych inwestycji można zaangażowad partnera prywatnego, przez pierwszą połowę bieżącego roku trwał proces analityczny dotyczący przedsięwzięd. Można spodziewad się raczej większej liczby przedsięwzięd w drugiej połowie roku".  

Kolejnymi czynnikami, który pogorszyły sytuację na rynku były: 
"ograniczona możliwość finansowania jednostek samorządu terytorialnego, a także kryzys gospodarczy oraz zmiany w prawie, a w szczególności rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r., niejednoznacznie odnoszące się do klasyfikowania zobowiązao, wynikających z PPP jako tytułów dłużnych".

Więcej: Raport o rynku PPP w 2011 r. 

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz