czwartek, 22 września 2011

Związek Banków Polskich proponuje reformę PPP

Związek Banków Polskich (ZBP) postanowił przed wyborami wskazać politykom kierunki reformy gospodarczej w Polsce. Wśród wielu propozycji znalazły się również takie dotyczące PPP - w tym dotyczące zmiany zakresu odpowiedzialności partnerów prywatnych polegające na wyłączeniu zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych z formuły PPP.   


Związek Banków Polskich proponuje następujące reformy:
  • Opracowanie jednolitych standardów dla projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opartych o dobre praktyki z kraju i zagranicy.  
  • Uproszczenie obowiązujących przepisów w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - rezygnacja z niepotrzebnych regulacji i zmiana zakresu odpowiedzialności partnerów (wyłącznie przepisów Prawa Zamówień Publicznych z formuły PPP), przyjęcie podejścia rynkowego, opartego o sprawdzone rozwiązania cywilnoprawne, zwiększenie swobody w zakresie doboru podwykonawców, wprowadzenie wymogu zawierania umów na czas określony, włączenie banków finansujących przedsięwzięcia w charakterze konsultanta w trakcie całego procesu realizacji.  
  • Działania stymulujące kooperację w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule PPP, zachęcające podmioty publiczne i prywatne do współpracy i podziału ryzyka. Wsparcie działań odpowiednią kampanią informacyjną i szkoleniami dla kadr realizujących projekty.
Więcej: eGospodarka.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz