piątek, 28 października 2011

Powakacyjny wzrost przetargów ogłaszanych na dostawy usług oraz towarów, spadek przetargów na roboty budowlane

Serwis gospodarka.pl przedstawił wyniki raportu na temat liczby ogłaszanych przetargów na dostawy usług i towarów oraz na roboty budowlane. Z wyników przedstawionych w raporcie wynika, że po wakacjach liczba ogłaszanych przetargów na dostawy usług oraz towarów wzrosła. Widoczny jest też trend spadkowy w branży budowlanej. We wrześniu 2011 roku opublikowano 16 tyś. 688 ogłoszeń o postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego. W sierpniu opublikowano 16 tyś. 421 ogłoszeń, zaś w lipcu 16 tyś 544. Dodatnią dynamikę miesięczną zanotowały przetargi na dostawy towarów. Przyrost względem lipca wyniósł +17,63 proc. na dostawy towarów oraz w usługach +0,75 proc.

W relacji rocznej spada od lutego liczba przetargów na prace budowlane. W Biuletynie Zamówień Publicznych od początku roku pojawiło się łącznie 44 tyś 216 ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu prac budowlanych, o 13,59 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przypadku dostaw usług w 2011 roku pojawiło się do września o 9,17 proc. więcej ogłoszeń niż w tym samym czasie roku 2010 roku. W segmencie dostaw towarów dodatnia dynamika dla pierwszych trzech kwartałów osiągnęła poziom 8,09 proc.

Najlepsze wyniki odnotowane zostały w działach przetwórstwa przemysłowego. Sprzedaż wzrosła tam o 8,7 proc. W zestawieniu z wrześniem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu.

Zdaniem analityków w październiku 2011 roku tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie nieco niższe od notowanego we wrześniu i będzie wynosiło ok. 7 proc.

Zła sytuacja na rynkach finansowych oraz kryzys strefy euro jest czynnikiem zagrażającym. Mimo przyzwoitych wyników bieżących widoczne są wyhamowania inwestycyjne, czyli spadek liczby ogłoszonych postępowań przetargowych na roboty budowlane. W perspektywie kilku miesięcy oznacza to zmniejszenie poziomu inwestycji publicznych w segmencie budowlanym. Należy pamiętać o tym, że infrastruktura jest ważnym czynnikiem, który oddziaływuje na obszar gospodarki realnej. Zmniejszenie poziomu inwestycji publicznych oznacza spadek dochodów zarówno przedsiębiorstw i fiskusa.

Liczba ogłoszeń w poszczególnych kategoriach w wybranych miesiącach
Miesiąc/
Kategoria
Sierpień
2011
Wrzesień
2011
Wrzesień
2010
Dostawy usług
5044
5082
5189
Roboty budowlane
6363
5708
7215
Dostawy towarów
5014
5898
5659

Liczba ogłoszeń w województwach w wybranych miesiącach
Miesiąc/
województwo
Sierpień
2011
Wrzesień
2011
Wrzesień
2010
dolnośląskie
1322
1314
1381
kuj.-pom.
756
802
885
lubelskie
1045
1030
1112
lubuskie
379
361
514
łódzkie
837
970
1039
małopolskie
1704
1568
1851
mazowieckie
2650
2818
2798
opolskie
388
413
478
podkarpackie
1072
895
1061
podlaskie
522
518
533
pomorskie
971
914
1098
śląskie
1414
1600
1708
świętokrzyskie
623
606
639
warm.-maz.
654
780
769
wielkopolskie
1303
1366
1370
zachodniopom.
781
732
827
Źródło: eGospodarka.pl
Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz