niedziela, 27 listopada 2011

JESSICA - wsparcie dla sieci miejskich i infrastruktury

Podobnie jak w instrumencie JEREMIE inicjatorem utworzenia mechanizmu była Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Jest to narzędzie dla państw członkowskich UE, które obejmuje finansowanie projektów dotyczących odnowy i rozwoju obszarów miejskich przy wykorzystaniu kombinacji dotacji i kredytów lub dotacji połączonych z innymi instrumentami finansowymi.

Jak to działa?

JESSICA wspiera projekty w zakresie sieci miejskich oraz infrastruktury, efektywności energetycznej lub projekty dotyczące technologii informatycznych i komunikacyjnych, a także wszelkie inne projekty lub grupy projektów objęte zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zasadą jest także, że muszą to być projekty niezwiązane z dostępem do finansowania dla MŚP natomiast objęte zakresem planu zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. Specjalistyczna wiedza, dostęp do kredytu, prostsze relacje z promotorami projektów to profity, z których skorzystać mogą programy operacyjne oraz organy zarządzające. JESSICA stanowi wsparcie dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz pomoc na rzecz trwałych inwestycji w tych obszarach.

Możliwości w ramach inicjatywy JESSICA to:
  • lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na dotacje na rozwój obszarów miejskich przez pozyskanie udziału międzynarodowych instytucji finansowych, banków, sektora prywatnego i innych,
  • szerokie finansowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych projektów rozwoju obszarów miejskich, które w szerszej perspektywie gwarantują spłatę zainwestowanych zasobów w całości lub w części,
  • prostsze oraz bardziej elastyczne zarządzanie funduszami przeznaczonymi na rozwój obszarów miejskich,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie finansowania i zarządzania wyspecjalizowanych instytucji, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), jak również innych międzynarodowych instytucji finansowych.


Więcej na ten temat można poczytać także tutaj. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz