środa, 16 listopada 2011

O możliwości odrzucenia oferty po zakończeniu aukcji

Zakończenie aukcji elektronicznej jest końcem procesu składania postąpień. Nie oznacza to tym samym automatycznego wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty w aukcji elektronicznej może opierać się np. na cenie lub innych kryteriach. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż zamawiający już po zamknięciu aukcji może zdecydować, że nie wszystkie kryteria oceny będą wpływały na punkty uzyskane w toku aukcji.

Warto zauważyć, że w trakcie aukcji elektronicznej zamawiający nie ma możliwości weryfikowania ofert. W związku z tym jeżeli zamawiający podejrzewa, że jedna z propozycji zawiera rażąco niską cenę, musi zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.

Źródło: Rzeczpospolita

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza