piątek, 16 grudnia 2011

Kolejna firma trafiła na "czarną listę" UZP

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, na tzw. czarną listę Urzędu Zamówień Publicznych została wpisana jedna z największych firm ochroniarskich w Polsce - Solid Security (sygn. akt I ACa 330/11). Tym samym lista składa się już z 15 wykonawców. 

Zgodnie z art. 154 pkt 5a u.p.z.p. Prezes UZP prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkode, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, oraz dokonuje wykresleń wykonawców z wykazu. 

Znalezienie się na czarnej liście ma zasadnicze i daleko idące znaczenie dla wykonawców, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkode, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

3 komentarze:

  1. Należy się starać by na żadne "czarne listy" nie trafiać.:))

    OdpowiedzUsuń
  2. Obecnie na "czarnej liście" znajduje się 13 firm. To nie dużo.:)

    OdpowiedzUsuń