środa, 14 grudnia 2011

Dokumenty w przetargu stanowią informację publiczną

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I OSK 1372/11) dokumenty dotyczące postępu prac budowlanych, realizowanych w ramach zamówienia publicznego, są informacją publiczną. 

WSA wskazał, że wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umów w sprawach zamówień publicznych, w szczególności dokumenty dotyczące złożonych zamówień, informacje o postępie prac, faktury, reklamacje, posiadają walor dokumentacji urzędowej, stanowiącej informację publiczną. NSA podzielił to stanowisko, stwierdzając dodatkowo, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym. Zamawiający miał zatem obowiązek umożliwić zapoznanie się nie tylko z tekstem umowy, ale także z dokumentacją jej realizacji, np. dziennikiem budowy, kosztorysami powykonawczymi czy protokołami odbiorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz