środa, 25 stycznia 2012

Dublowanie referencji

W dzisiejszej Rzeczpospolitej możemy przeczytać bardzo ciekawy artykuł "Jakie referencje ma prawo przedstawić firma startująca w przetargu?" na temat udzielania referencji w postępowaniu przetargowym oraz problemu tzw. dublowania referencji (inaczej multiplikacji doświadczenia).

Autor zwraca uwagę na możliwość jednoczesnego użyczenia doświadczenia innemu wykonawcy i samodzielnego startowania w przetargu. Wynika to z faktu, iż podmiot użyczający doświadczenia nie uzyskuje statusu wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy. W takim wypadku nie dochodzi do naruszenia art. 82 ust. 1 pzp, który zakazuje złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty.

Ciekawa sytuacja odnośnie referencji może powstać także w ramach konsorcjum. Każdy z członków konsorcjum może wykazywać się doświadczeniem i referencjami uzyskanymi w związku z wykonaniem projektu w ramach konsorcjum. Nie ma przy tym znaczenia, jaką i którą część projektu wykonał. W praktyce jest to często wykorzystywany sposób na zdobycie doświadczenia przez podmioty, które go nie mają - czytamy w artykule. 

Może jednak dojść do sytuacji, w której wykonawca - w celu spełnienia warunku przedstawienia dwóch referencji - posłuży się referencjami, które otrzymał jako jeden członek konsorcjum, oraz referencjami innego uczestnika tego samego konsorcjum, które dodatkowo zostały uzyskane przy tym samym projekcie. O ile samo użyczenie referencji - co zostało wskazane powyżej - jest dopuszczalne, to jak twierdzi autor artykułu, w tym przypadku może dojść do naruszenia ustawy. 

Chociaż są to dwie referencje i każda została wystawiona dla innego podmiotu, to w rzeczywistości dotyczą one przecież jednego, tego samego projektu. Wykonawca Z, który przedstawia dwie referencje dotyczące dwóch różnych projektów, byłby traktowany tak samo jak wykonawca X. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wykonawca X ma w takim układzie mniejsze doświadczenie niż wykonawca Z. Dlatego takie rozwiązanie wydaje się niedopuszczalne, także ze względu na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – art. 7 pzp. (sygn. akt: KIO/1448/10, KIO/1450/10, KIO/1451/10) - czytamy w artykule.

Możliwe jest jednak, aby członkowie konsorcjum wystawiali sobie wzajemnie referencje (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 września 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1101/09), gdyż zdaniem autora, fakt, że wystawca referencji i podmiot, któremu referencje wystawiono, biorą następnie wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie może dyskwalifikować referencji tylko z tego powodu.


więcej na ten temat: Referencje to nie tajemnica
  
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz