poniedziałek, 9 stycznia 2012

Oferta może zawierać obcojęzyczne nazwy

Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2570/11) wykonawca składając ofertę nie musi tłumaczyć na polski nazw handlowych przedmiotu zamówienia. 

Chociaż prawo zamówień publicznych wymaga, by postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzić w języku polskim, nie oznacza to, że wszystkie słowa użyte w składanej ofercie muszą zostać przetłumaczone. Nie ma np. zakazu używania obcojęzycznych nazw własnych lub też nazw handlowych oferowanych materiałów. Jeśli zostaną zamieszczone w ofercie, zamawiający nie musi więc wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień - czytamy w Rzeczpospolitej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz