wtorek, 10 stycznia 2012

Zamówienia poniżej 14.000 euro nie oznaczają pełnej dobrowolności

Zgodnie z art. 4 pkt 8 u.p.z.p. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, czyli – uwzględniając nowy kurs euro do złotego – 56.274,40 zł. Poniżej tej kwoty (bez podatku VAT) nie trzeba stosować procedury przetargowej. 

Jakie zasady należy więc stosować?

Chociaż przy niewielkich sumach stosowanie u.p.z.p. byłoby nadmiernym formalizmem to nie można zapominać, iż – niezależnie od kwoty -
w przypadku wydatkowania środków publicznych zamawiających będą obowiązywały zasady wynikające z przepisów o finansach publicznych, która stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, nie określa progu stosowania tych zasad.

Po drugie, przy ustalaniu wartości zamówienia
będzie trzeba brać pod uwagę przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający musi opisać pełen zakres zamówienia, aby nie narazić się na zarzut dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy (art. 32 ust. 2 u.p.z.p.). 

Często spotykaną praktyką, która ułatwia dokonywanie zamówień w takich przypadkach, jest ustalanie przez zamawiających szczegółowych regulaminów udzielania zamówień publicznych poniżej progu 14.000 euro. 

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz