środa, 8 lutego 2012

Opinia dot. stosowania ustawy do zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych została zamieszczona opinia dotycząca stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego. Opinia dostępna jest tutaj.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz