poniedziałek, 27 lutego 2012

Serwis za 1 grosz to czyn nieuczciwej konkurencji

Orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 21 lutego 2012 r. (sygn. akt: KIO 297/12). 

KIO stwierdziła, iż  zaoferowanie ceny ryczałtowej za świadczenie usługi serwisowej w kwocie 0,01 zł brutto oznacza niewątpliwie, iż wykonawca zaoferował realizację usługi nie tylko poniżej kosztów własnych, ale i niemożliwą do wykonania za zaoferowane wynagrodzenie. Przy tak specjalistycznych dostawach, gdzie rywalizacja toczy się między kilkoma zaledwie firmami, zaniżanie cen może prowadzić do eliminacji z rynku i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami a więc stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz