wtorek, 6 marca 2012

Zatrzymanie wadium niezgodne z konstytucją?

Na rozpatrzenie w Trybunale Konstytucyjnym czeka pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku (P 47/11) dotyczące zgodności z konstytucją przepisów prawa zamówień publicznych (art. 26 ust. 3 i art. 46 ust. 4a) pozwalających na zatrzymanie wadium, gdy wykonawca nie dostarczył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, że spełnił wymagania określone przez zamawiającego. Pytanie dotyczy tych uczestników postępowania, którzy nie byli w stanie braków uzupełnić, ponieważ od początku nie spełniali warunków udziału w postępowaniu. Gdański sąd pyta, czy zatrzymanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi wolności działalności gospodarczej – art. 20, art. 22 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - czytamy w Rzeczpospolitej.

Niezależnie od powyższej sprawy przed TK, swój projekt zniesienie tego zakazu przedstawił Urząd Zamówień Publicznych. O tych propozycjach pisaliśmy tutaj.

źródło: Rzeczpospolita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz