wtorek, 17 kwietnia 2012

Targi PPP w Płocku

W dniach 9 – 10 maja 2012 r. w Płocku odbędą się Targi Inwestycji i Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca spotkań wszystkich sektorów zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego oraz umożliwienie promocji projektów inwestycyjnych miast, jak również oferty partnerów prywatnych. W Targach uczestniczyć będzie 80 wystawców – inwestorów, firm consultingowych i doradczych, instytucji otoczenia Biznesu, jak również podmiotów publicznych wspierających rozwój partnerstwa publicznego. Podczas dwudniowej konferencji towarzyszącej omówione zostaną szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania modelu PPP zarówno dla partnera publicznego, jak i prywatnego.

Udział w konferencji i targach jest całkowicie bezpłatny. Aby dokonać zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dla odwiedzających oraz uczestnictwa w konferencji.

Targi organizowane są w ramach projektu unijnego realizowanego przez Urząd Miasta Płocka w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

Więcej na temat targów tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz