środa, 6 czerwca 2012

Diagnoza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w formule PPP w Polsce

W ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne", przeprowadzone zostało badanie potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na stronach PARP opublikowane zostały 3 pierwsze Raporty zawierające wyniki tego badania. Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 33% jednostek publicznych w Polsce rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP, 14% jednostek podjęło przygotowania do przeprowadzenia przedsięwzięcia PPP, a 4% z nich zastosowało PPP w praktyce. Przedstawiciele sfery publicznej w większości mają bardzo dobre zdanie o współpracy z partnerami prywatnymi - aż 85% spośród instytucji publicznych, które miało takie doświadczenia, ocenia je pozytywnie, a 93% jednostek przygotowujących się do realizacji inwestycji wyraża przekonanie, że współpraca sektorów przynosi wymierne korzyści dla obydwu stron. Przedsiębiorcy również mają dobre zdanie o takiej formie współpracy. 58% z nich zna pozytywne przykłady współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a prywatnymi. Z kolei 66% przedstawicieli badanych podmiotów ocenia, że taki model współpracy przynosi korzyści obydwu stronom. Kluczowym problemem, któremu należy przeciwdziałać, jest niedoinformowanie podmiotów publicznych i prywatnych odnośnie szczegółowych możliwości współpracy w zakresie PPP. Aż 64% badanych podmiotów spośród jednostek administracji publicznej sklasyfikowało swój poziom wiedzy na jego temat jako przeciętny i wysoki.

Więcej na temat raportów można znaleźć na stronach PARP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz