wtorek, 5 czerwca 2012

Nowe projekty w PPP

30 maja w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazały się ogłoszenia o zamówieniu dotyczące dwóch nowych postępowań w trybie ustawy o PPP. Urząd Miasta Niepołomice ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i dodatkową infrastrukturą, a następnie utrzymanie i konserwacja obiektu przez okres co najmniej 15 lat (wartość inwestycji od 35 mln. do 42 mln. zł bez VAT). Drugi przetarg, ogłoszony przez spółkę komunalną Inwestycje Świdnickie sp. z o.o., dotyczy budowy, sfinansowania, zarządzania i eksploatacji aquaparku (wartość zamówienia od 50 mln. do 100 mln. zł bez VAT). Obie procedury zostaną przeprowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Partnerzy prywatni, którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu prowadzonym przez Niepołomice, powinni złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 29 czerwca 2012. W drugim z ogłoszonych postępowań termin ten wyznaczono na 4 lipca 2012. Ogłoszenia o zamówieniu nie zawierają wielu informacji na temat przedsięwzięć, ponieważ wszelkie szczegółowe rozwiązania, a także zasady finansowania inwestycji, będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez uczestników dialogu konkurencyjnego.

Ogłoszenie kolejnych postępowań w trybie ustawy o PPP pokazuje, że zaufanie do partnerstwa wśród samorządowców rośnie. Podmioty publiczne dostrzegają zalety tej formuły i decydują się na podjęcie wysiłku przeprowadzenia inwestycji mimo wiążących się z nią wyzwań.

Z danych zebranych przez Centrum PPP wynika, że dotychczas około połowy wszystkich wszczętych postępowań w trybie ustawy o PPP lub ustawy koncesyjnej zostało anulowanych. Wynika to z błędów popełnionych na wczesnym etapie postępowania, a nawet jeszcze w trakcie jego przygotowania, a których później nie sposób już naprawić. Jedyną możliwością zabezpieczenia się przed taką sytuacją jest rzetelne przygotowanie przetargu i dokonanie koniecznych analiz. Proces ten mogą skutecznie wspierać profesjonalni doradcy zewnętrzni, których doświadczenie znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i w efekcie oszczędza podmiotowi publicznemu konieczności unieważnienia postępowania.

* * *

Autor: Jan Jarosławski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz