piątek, 22 czerwca 2012

III konferencja Zamówień Publicznych

Pragniemy Państwa gorąco zaprosić na  III konferencję Zamówień Publicznych: Zamówienia publiczne na roboty budowlane i zamówienia informatyczne - najlepsze praktyki z zakresu planowania i kształtowania warunków umownych. Blog Prawa Zamówień Publicznych został oficjalnym partnerem medialnym tego wydarzenia.

* * *

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2012 r., w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś 22, Ostróda.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., lider udostępniania informacji prawnej, wydawca modułu LEX Zamówienia Publiczne zaprasza do udziału w III konferencji Zamówień Publicznych: Zamówienia publiczne na roboty budowlane i zamówienia informatyczne - najlepsze praktyki z zakresu planowania i kształtowania warunków umownych, która odbędzie się w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie koło Ostródy, w dniach 25-26 września br.

Konferencję kierujemy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiających.

Do udziału w konferencji zapraszamy m.in. kierowników, specjalistów w działach zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za realizowanie procedur przetargowych jednostek sektora publicznego.

Na konkretnych przykładach dowiedzą się Państwo jakich błędów uniknąć przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na IT i roboty budowlane. Dowiedzą się Państwo również jakie są wady i zalety poszczególnych trybów pzp oraz jakie są najczęstsze przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniach na IT i  roboty budowlane. zapoznają się Państwo z rekomendacjami Prezesa UZP;

Podczas konferencji zostaną przedstawione zasady korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i najważniejsze orzeczenia KIO w sprawach zamówień publicznych.

Zamówienia dotyczące systemów informatycznych i robót budowlanych są bardzo często źródłem odwołań. Mamy przekonanie, że udział w konferencji stanowić będzie dla Państwa jedyną tego rodzaju szansę, aby nie w roli przeciwnika procesowego, ale w roli słuchacza przekonać się, na czym polegają konflikty na tym polu. Praktyczne doświadczenie ekspertów specjalizujących się od lat w zamówieniach publicznych da możliwość zamawiającym dowiedzenia się jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych.
Koordynator merytoryczny konferencji:

Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Więcej informacji na stronie www.lex.pl/zamowieniapubliczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz