wtorek, 5 czerwca 2012

Blog PZP otrzymał odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Blog PZP otrzymał z Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedź na nasz wniosek z  dnia 24 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek dotyczył udostępnienie przyjętego w dniu 8 maja 2012 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W dniu dzisiejszmy otrzymaliśmy zarówno tekst projektu ustawy jak i jego uzasadnienie.

* * *

Autor: Witold Jarzyński


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz