poniedziałek, 11 czerwca 2012

Przetarg na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej w trybie PPP

Województwo Warmińsko - Mazurskie rozpoczęło postępowanie na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową i świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko - Mazurskie".

Projekt ma być finansowany hybrydowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu ma wynieść od 365 800 000 do 465 800 000 zł. Jest to jeden z największych ogłoszonych dotychczas w Polsce projektów w tej formule.

Przed ogłoszeniem postępowania władze Województwa przeprowadziły z zainteresowanymi podmiotami dialog techniczny, który pozwolił na przybliżenie stronie publicznej zagadnień związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć i na omówienie oczekiwań przedsiębiorców planujących udział w projekcie. Postępowanie będzie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, który pozwoli na doprecyzowanie szczegółów projektu i sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podmioty zainteresowane powinny złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 2 lipca 2012 roku.

Pewne zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia może stanowić fakt, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, okres kwalifikowania wydatków na projekt kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku. Oznacza to, że przeciągająca się faza dialogu z partnerami (z taką mamy do czynienia aktualnie na przykład w prowadzonym w trybie koncesji na roboty budowlane lub usługi przetargu na posadowienie wiat przystankowych w Warszawie - trwa on już 18 miesięcy) czy konieczność rozpatrywania składanych przez uczestników skarg związanych z postępowaniem, może niebezpiecznie skrócić czas na zrealizowanie inwestycji.

Autor: Jan Jarosławski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz