wtorek, 12 czerwca 2012

Pozacenowe kryteria oceny ofert - opracowanie PARP/UZP

W ubiegłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała opracowanie na temat pozacenowych kryteriów wyboru wykonawcy.  Publikację przygotowali eksperci z Urzędu Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

Pierwsze dwie części publikacji zawierają wszelkie przepisy prawne niezbędne do prawidłowego zrozumienia istoty pozacenowych kryteriów doboru wykonawców w zamówieniach publicznych. W kolejnej części znajdziemy odpowiedź na pytanie, czemu jeszcze mogą służyć kryteria pozakosztowe? Następny rozdział to wybrane tezy dotyczące kryteriów oceny ofert na podstawie informacji o wyniku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ostatni rozdział jest zdecydowanie najbardziej praktyczny. Autorzy przedstawili tutaj przykłady pozacenowych kryteriów ocen ofert na podstawie różnych dziedzin i rodzajów zamówień.


źródło: PARP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz