czwartek, 26 lipca 2012

Brak przepisów przejściowych nie wstrzymuje toczących się przetargów

Do dotychczasowych przesłanek wykluczania wykonawców z przetargów doszła niedawno nowa – skazanie członka zarządu spółki lub indywidualnego przedsiębiorcę za zatrudnianie obcokrajowców nielegalnie przebywających w Polsce.

Problem w tym, że w ustawie nie przewidziano żadnych przepisów przejściowych. W przetargach, które ogłoszono przed sobotą (wtedy weszły w życie nowe regulacje), nie stawiano obowiązku potwierdzenia niekaralności za w/w przestępstwo. Tymczasem dzisiaj przepis art. 24 PZP ma dwa dodatkowe punkty, które mówią właśnie o skazaniu za nowe przestępstwo - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Błąd legislacyjny nie powinien jednak prowadzić do unieważnienia toczących się przetargów. Na złożonych dotychczas zaświadczeniach z KRK widnieje wkońcu pieczątka "nie figuruje", co jest zgodne ze stanem faktycznym, gdyż jeszcze nikt nie zdążył zostać skazany z w/w przepisu.

Niestety brak przepisów przejściowych to nie jedyny problem. Ustawodawca zapomniał również dostosować przepisów wykonawczych do nowej przesłanki wykluczenia (w zakresie żądanych dokumentów, treści ogłoszenia). W artykule czytamy jednak, iż zamawiający wypełniajacy formularz ogłoszenia o zamówieniu może poradzić sobie z zainstiałą sytuacją w ten sposób, iż w rubryce "Inne dokumenty" wskaże, że zaświadczenie z KRK ma dotyczyć także nowych przesłanek wykluczenia.

* * *


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz