czwartek, 19 lipca 2012

Ile osób zatrudnia państwo polskie?

Jak wynika z najnowszej analizy Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) - "Analiza 14/2012: Ile osób zatrudnia państwo polskie?", na koniec 2011 roku polski sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób, co stanowiło ponad 21,6% ogólnej liczby pracujących w Polsce. Odsetek ten jest mniejszy niż np. w Danii (34,8%, 2010 r.), ale też znacznie większy niż np. w Niemczech (14,8%, 2010 r.) czy Hiszpanii (16,7%, 2010 r.).

Z analizy wynika, iż wbrew obiegowym opiniom liczba urzędników w administracji publicznej w Polsce w relacji do liczby mieszkańców na tle innych krajów, nie jest wyjątkowo duża. Niemniej jednak są kraje, które przy podobnej liczbie urzędników oferują obywatelom znacznie sprawniej działające instytucje publiczne.

źródło: Fundacja FOR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz