poniedziałek, 9 lipca 2012

Czy zamawiający może wystąpić o indywidualną interpretację podatkową?

Zamawiający nie ma obowiązku określania stawki podatku VAT w SIWZ. To na wykonawcy ciąży obowiązek podania właściwej stawki w swojej ofercie, tak więc - w przypadku wątpliwości - może skorzystać z instytucji indywidualnej interpretacji podatkowej. Powstaje jednak pytanie, czy zamwiajacy, który chce uławić życie oferentom i ewentualnie ograniczyć niepewność związaną z późniejszymi sporami powstałymi na tym tle, może złożyć wniosek o taką interpretację?

Do tego zamawiajacy musiałby wykazać, iż posiada status tzw. zainteresowanego, czyli podmiotu, któremu przysługuje prawo do interpretacji. Będzie to możliwe np. w przypadku, gdy zamawiający jest podatnikiem VAT z tytułu wykonawych dla niego usług lub zakupu towarów, gdy jego oferent będzie pochodził z zagranicy. Taki zamawiający będzie musiał jednak dobrze uargumentować swój wniosek, gdyż przed ogłoszeniem przetargu nie ma on wiedzy, czy oferty będą pochodziły od podmiotów krajowych, czy zagranicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz