środa, 18 lipca 2012

Konferencja naukowa „Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych”


Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego organizuje V Konferencję Naukową, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 r. w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Konferencja jest kontynuacją corocznych spotkań środowiska naukowego oraz praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych.

Temat przewodni konferencji to „Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych”. Strategiczna rola, jaką środki pochodzące z funduszy europejskich odgrywają obecnie w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ich znaczny udział w zasobie środków publicznych, skłania do poświęcenia należnej uwagi obszarom związanym z ich odpowiednim wykorzystaniem. Prawo zamówień publicznych stosowane obligatoryjnie w procesie wydatkowania funduszy europejskich przez instytucje publiczne jest instrumentem stwarzającym możliwości sprawnego, efektywnego wykorzystania środków, wywierającym jednocześnie stymulujący wpływ na wzrost gospodarczy, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat przygotowania i realizacji zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Stworzy okazję do wymiany poglądów, prezentacji dorobku naukowego i doświadczeń środowisk uczestniczących w kreowaniu rynku zamówień publicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu proszone są o przekazanie tej informacji na adres sylwester.lacki@uzp.gov.pl, szkolenia@uzp.gov.pl wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym. Osoby, które znajdą się na liście uczestników otrzymają imienne zaproszenie na wskazany adres (mailowy).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz