czwartek, 12 lipca 2012

Opinia BCC - Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Z  dniem 11 lipca 2012 r. podkomisja wyłoniona przez sejmową Komisję Gospodarki rozpoczęła prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk sejmowy nr 455). Business Centre Club, po dokonaniu przez ekspertów analizy projektu, ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia przedsiębiorców – wykonawców zamówień publicznych, przedłożył podkomisji opinię na temat proponowanych zmian w przepisach zamówieniowych. W pracach podkomisji uczestniczył ekspert BCC ds. zamówień publicznych.

BCC popiera:
W opinii BCC na aprobatę, po ewentualnym wyjaśnieniu drobnych wątpliwości, zasługują propozycje dotyczące wprowadzenie do Prawa zamówień publicznych:
  • dialogu technicznego (prop. art. art. 31a-31c)
  • systemu prekwalifikacji wykonawców (art. 134a - 134e).
BCC postuluje zmiany:
Zdecydowanie pogorszą jakość prawa propozycje dotyczące zmian w przesłankach wykluczenia wykonawców z postępowania, zawarte w modyfikacji art. 24 ust. 1 pkt 1, propozycji nowego art. 24 ust. 1 pkt 1b oraz w propozycji nowego art. 24 ust. 2 pkt 5.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz