piątek, 13 lipca 2012

Plajtującej firmie nie można udzielić zamówienia

Ogłoszenie upadłości dyskwalifikuje wykonawcę na każdym etapie postępowania - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Do takich wniosków doszła Krajowa Izba Odwoławcza w swoim  niedawnym wyroku (sygn. akt KIO 1275/12). Tym samym jeżeli w momencie upływu terminu składania oferty spółka nie jest w upadłości, ale taki wniosek zostanie złożony przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne (czyli już po wyborze oferty najkorzystniejszej) zamawiający musi wykluczyć taką firmę jeżeli tylko powziął wiadomośc o upadłości.

Więcej, Dziennik Gazeta Prawna, Plajtującej firmie nie można udzielić zamówienia

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza