wtorek, 21 sierpnia 2012

Nie każda pomoc w przygotowaniu przetargu wyklucza firmę z udziału

Firma, która pomagała w przygotowaniu przetargu, musi zostać z niego wykluczona, ale tylko wtedy, jeśli jej udział zagrażałby konkurencji - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Taka jest konkluzja wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 1441/12), która rozpatrywała sprawę udziału w postępowaniu firmy, która sporządziła wniosek o dofinansowanie, harmonogram rzeczowo-finansowy i analizę finansową na rzecz zamawiającego.

Zamawiający wykluczył firmę z przetargu, ta jednak odwołała się do KIO twierdząc, że jej udział na etapie przygotowania przetargu nie sprawił,  iż działała ona na uprzywilejowanej pozycji. Izba podzieliła stanowisko wykonawcy. W wyroku czytamy, iż wykluczyć można tylko wtedy, gdy wykonawca uczestniczył w sposób bezpośredni w przygotowaniu postępowania a uczestnictwo to miało wpływ na konkurencję.

* * *Brak komentarzy:

Prześlij komentarz