piątek, 17 sierpnia 2012

RPO w obronie danych osobowych wykonawców wpisanych na "czarną listę"

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie ochrony danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rzecznik zwraca uwagę m.in. iż wykonawcy nie przysługuje środek odwoławczy od dokonanego wpisu do wykazu i postuluje określenie mechanizmów umożliwiających wykonawcy egzekwowanie uprawnienia do ochrony sfery informacyjnej dotyczącej jego osoby.

źródło: www.rpo.gov.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz