środa, 5 września 2012

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaprasza Ekspertów do współpracy!


Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w planowanym panelu eksperckim poświęconym tematyce zamówień publicznych na narzędzia informatyczne.
W szczególności zaproszenie kierujemy do praktyków i teoretyków prawa zamówień publicznych, przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań przetargowych oraz przedstawicieli wykonawców zamówień publicznych na narzędzia IT.
W ramach zorganizowanego panelu eksperckiego planowane jest przeprowadzenie otwartych konsultacji nt. wypracowania rozwiązań skutkujących wzrostem transparentności w ogłaszanych postępowowaniach przetargowych na narzędzia IT. Zorganizowany panel ekspercki ma wyjść naprzeciw problemowi nagminnego naruszania przepisów PZP przez zamawiąjących, który objawia się w postaci m.in. błędnego opisu przedmiotu zamówienia czy nie zapewnienie praw dostępowych do kodu źródłowego w zamawianych programach. W trakcie przeprowadzonych konsultacji zakłada się podjęcie tematu stworzenia modelowych opisów przedmiotu zamówienia na standardowo zamawiane narzędzia IT, które mogłyby być powielone w wielu postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez jednostki administracji publicznej. Planowane jest również przeprowadzenie analizy wybranych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgłaszanych przez poszczególnych zamawiających i doradztwo w zakresie stworzenia poprawnej dokumentacji przetargowej. Szczegółowy program i forma panelu zostanie ustalony po skonsultowaniu z kadrą ekspercką.

Panel ekspercki zostanie zorganizowany w związku z realizowanym przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania projektem pt. „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości (kontynuacja)" na realizację którego otrzymaliśmy wsparcie od Fundacji im. Stefana Batorego.

Termin i miejsce zorganizowania panelu eksperckiego zostanie ustalony po skompletowaniu kadry eksperckiej. 

Szczegóły na temat planowanego panelu eksperckiego są udzielane w Biurze Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania pod nr telefonu: 61 624 34 74 oraz mailem: info@fwioo.pl

Serdecznie zapraszamy!

1 komentarz:

  1. Co myślicie o oknopolisach? Czytam właśnie artykuł na https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/onkopolisa-w-santander-co-gwarantuje-ubezpieczenie/122.html i zastanawiam się czy warto zainwestować w taki produkt ubezpieczeniowy.

    OdpowiedzUsuń