piątek, 5 października 2012

Senat uchwalił nowelizację PZP dot. obronności

Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 października 2012 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Oprócz zmian wprowadzanych ze wgzlędu na implementację dyrektywy obronnej, do najważniejszych poprawek senatu należy wykreślenie proponowanego pkt 1b z art. 24 ust. 1 PZP, co należy uznać za krok w bardzo dobrym kierunku. Senat dodał również art. 22 ust. 5. Jak czytamy w komunikacie UZP wprowadzony przepis zrywa "z obecnie przeprowadzaną oceną zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego dokonywaną wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami bez uwzględnienia przykładów nie wywiązywania się należycie z dotychczasowych zobowiązań".
 
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz