niedziela, 25 listopada 2012

Cykl szkoleń dotyczący konstruowania zamówień publicznych na narzędzia informatyczne

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaprasza na warsztaty skierowane dla przedstawicieli administracji publicznej.

Szkolenia prowadzone będą w formie praktycznych ćwiczeń, z wykorzystaniem konkretnych przykładów (case studies), podczas których zostaną przedstawione i szczegółowo omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemów teleinformatycznych (sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), zgodnie z obowiązującymi przepisami znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Tworzenie przetargów na narzędzia informatyczne nie jest rzeczą prostą – wymaga bowiem nie tylko gruntownej znajomości przepisów prawa i ich interpretacji, ale także dobrej orientacji w złożonych kwestiach technologicznych, takich jak różne rodzaje oprogramowania (wolne i własnościowe, otwarte i zamknięte standardy, interoperacyjność oprogramowania, neutralość technologiczna, itp.).

W praktyce ponad połowa przetargów na narzędzia informatyczne skonstruowana jest wadliwie. Powoduje to szereg negatywnych konsekwencji: zmniejszenie skuteczności działania e-administracji, obniżenie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, czy wreszcie nieracjonalne gospodarowanie publicznymi finansami i zagrożenie vendor lock-in. Co więcej, wadliwie rozpisany przetarg grozi napływaniem protestów, odwołań, itp., co powoduje przeciąganie się procedur przetargowych, a w niektórych przypadkach unieważnienia przetargu.

Konstruowanie przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami (Ustawa – Prawo zamówień publicznych, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rekomendacje MSWiA, UZP, KE i in.) w oparciu o fachową wiedzę technologiczną, pozwoli zapobiec wyżej wymienionym negatywnym zjawiskom.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie jego uczestników do realizacji procedur przetargowych, odpowiadających potrzebom właściwych jednostek organizacyjnych (urzędów), uwzględniających obowiązujące normy prawne, organizacyjne i techniczne oraz gwarantujących zachowanie warunków swobodnej konkurencji dostawców. Podczas szkolenia przedstawione zostaną aspekty prawne oraz zasady postępowania podczas organizacji przetargów na rozwiązania informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem zakupów oprogramowania komputerowego, w tym – niezbędnym zakresem wiedzy technologicznej, przedstawionej w przystępny sposób.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia
Szkolenia są przeznaczone dla pracowników zaangażowanych w przygotowywanie przetargów publicznych – zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej. Ponieważ szkolenia uwzględniają specyfikę związaną z organizacją przetargów na zakup licencji na wykorzystywanie oprogramowania oraz usług związanych z oprogramowaniem, uczestnić w nich mogą nie tylko osoby wprost odpowiedzialne za ogłaszanie przetargów, ale także osoby zajmujące się ich konsultowaniem od strony technologicznej.

Szczegółowe informacje. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz