poniedziałek, 19 listopada 2012

Kiedy wejdzie w życie nowelizacjia PZP?

Jak informuje internetowa strona Urzędu Zamówień Publicznych, w dniu 19 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Pozycja 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty jej opublikowania tj. w dniu 20 lutego 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz