czwartek, 6 grudnia 2012

Nowe rozporządzenia

Jak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane dwa rozporządzenia:
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Poz. 1361),
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Poz. 1360).
Wyżej wymienione rozporządzenia wejdą w życie wraz z ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Poz. 1271) tj. 20 lutego 2013 r.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz