wtorek, 4 grudnia 2012

Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013

Blog Prawa Zamówień Publicznych został patronem wydarzenia - Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013 - które odbędzie się w Warszawie 17 stycznia 2013 r. (Hotel Polonia Palace). Kongres jest dorocznym spotkaniem regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę (niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych), kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów.Patronat honorowy sprawuje m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

 
Zadaniem kongresu jest przedstawienie stanowiska praktyków i instytucji zajmujących się zamówieniami publicznymi, omówienie problemów pojawiających się w praktyce na styku realizacji inwestycji infrastrukturalnych i prawa zamówień publicznych, sporządzenie wniosków pokongresowych i przekazanie ich do organów regulacyjnych i prawotwórczych.

 
Wśród tematów m.in.:
 
-ZP w procesie inwestycyjnym: modernizacja polityki UE  w zakresie zamówień publicznych,
-ZP jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego wykorzystania środków unijnych przez jednostki finansów publicznych,
-Przyczyny zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposoby rozwiązania zaistniałego kryzysu,
-ZP w infrastrukturze energetycznej i IT,
-Warunki kontraktowe FIDIC jako instrument wspomagający ZP w sektorze infrastruktury budowlanej,
-Problemy z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie ZP,
-Konkurencja w ZP a konkurencyjność gospodarki,
-Zamówienia publiczne de lege lata i de lege ferenda - przyszłość zamówień publicznych – nowe wyzwania, nowe narzędzia, priorytety przyszłej inicjatywy legislacyjnej.

 
*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

 
Więcej informacji na www.inwestycyjny.allerhand.pl.
 
 
Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
inwestycyjny@allerhand.pl   
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz