środa, 13 lutego 2013

Kilka spostrzeżeń na temat treści projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów


Temat dotyczący projektowanego rozporządzenia w sprawie dokumentów jest tematem żywym na blogu. Wydaje mi się, iż wynika to przede wszystkim z charakteru tego rozporządzenia, a nadto z nowych uregulowań w nim zawartych. W związku z takim zainteresowaniem, postanowiłem osobiście sprawdzić, cóż owo projektowane rozporządzenie, tym razem „namiesza”.

Poniżej kilka moich spostrzeżeń:

1.    W § 1 ust. 3  znajdujemy nowe uregulowanie pozwalające Zamawiającemu w przypadku gdy dane zawarte w wykazie lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie zamówienia nie zawierają niezbędnych danych lub budzą wątpliwości, zwrócić się do właściwego organu o przedłożenie dodatkowych informacji lub zaświadczeń, bezpośrednio Zamawiającemu. W tym miejscu nasunęło mi się zasadnicze pytanie – jak to ma się do art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy PZP? Przecież w przypadku takich wątpliwości Zamawiający winien bezwzględnie zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści dokumentów, a tutaj projektowane rozporządzenie wprowadza swoistą alternatywę, która pozwala wyjaśnić wątpliwości z pominięciem Wykonawcy. Dodatkowo z tego co mi zawszę wpajano to ustawa jest aktem prawnym większej rangi niż rozporządzenie, zatem czy w takim przypadku nie występuję sprzeczność tych dwóch aktów?

2.    Pozytywnym rozwiązaniem wydaje się być uregulowanie zawarte w § 1 ust. 5 projektu rozporządzenia. Do tej pory Wykonawca mógł polegać jedynie na zdolnościach finansowych podmiotów trzecich, czyli było to posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej. Projektowane rozporządzenie wprowadza możliwość polegania również na zdolnościach ekonomicznych, czyli posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz sprawozdania finansowego. Jednak i tym razem nasz ustawodawca przeoczył mały szczegół, a mianowicie w nowelizacji ustawy PZP która wejdzie w życie 20 lutego zostawiono stare brzmienie art. 26 ust. 2b i tym samym zgodnie z jego treścią Wykonawca może polegać jedynie na zdolnościach finansowych. No cóż, może się po prostu czepiamJ

3.    Podobnie jak w pkt. 2 powyżej mam wrażenie, że i w projektowanym § 1 ust. 6 Rozporządzenia zapomniano, dostosować ustawę, bowiem z treści tego przepisu wynika, iż Wykonawcy mogą dysponować uprawnieniami do wykonywania określonej działalności podmiotów trzecich – dla mnie coś nowego. Nie mniej w treści art. 26 ust 2 b ustawy PZP trudno się doszukać czegoś takiego. Pewnie tym razem też się czepiamJ

4.    Ciekawe rozwiązanie można znaleźć w § 3 ust. 1 pkt. 2) projektu rozporządzenia. Otóż zgodnie z jego treści do łask wraca odpis z ewidencji działalności gospodarczej, który zgodnie z założeniem projektu ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. W tym miejscu trochę się zawiesiłem, a no dla tego, że z tego co mi wiadomo w odpisie z ewidencji działalności gospodarczej, w którym widnieją wyłącznie osoby fizyczne nie znajdę informacji o likwidacji czy upadłości takiego Wykonawcy. No ale dalej projektodawca zostawił jednak możliwość składania przez osoby fizyczne oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Zatem czemu ma służyć odpis z ewidencji działalności gospodarczej? Tak na marginesie to wynika z tego jeszcze, że osoby fizyczne będą musiały składać i odpis z ewidencji i oświadczenie, no chyba że w postępowaniu weźmie udział osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – wtedy wystarczy tylko oświadczenie.

5.    Na koniec mój ulubieniec, czyli § 7 ust. 2 (forma dokumentu polegania na potencjale podmiotów trzecich). Szczerze to jestem zawiedziony i trudno mi znaleźć uzasadnienie dla bierności w tym zakresie. Przepis ten pomimo wątpliwości, a nawet rzekłbym kontrowersji jakie budzi wokół siebie, nie został w ogóle tknięty. A szkoda.
Wczytując się w uzasadnienie do projektowanego rozporządzenia niestety nie znalazłem nic co by pozwoliło mi rozwiać moje wątpliwości (no chyba że przez późną godzinę moje rozumowanie tekstu czytanego zostało zakłócone). Poza mętnym streszczenie rozporządzenia, niestety nic w uzasadnieniu nie znalazłem.

 * * *
Autor: Grzegorz Bebłowski
 
Przeczytaj inne opinie na temat projektu rozporządzenia:

- Projekt rozporządznia dot. dokumentów - istotne zmiany w zakresie polegania na potencjale podmiotów trzecich,

- Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentów wymaganych od wykonawców 

5 komentarzy:

 1. mam wrażenie, że poddał Pan analizie wersję projektu, która później uległa zmianie. Projekt przesłany 4 lutego na Komitet Stały RM został nieco zmieniony, choć Pańskie uwagi pozostają w części aktualne.
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Rzeczywiście jest tak jak Pan pisze. Nie mniej uregulowania powyższe pozostały, ale ich terści zawarte są w odpowiednio innych par, ust. lub pkt.

  Dziękuę za zwrócenie uwagi:)

  Pozdrawiam

  Grzegorz

  OdpowiedzUsuń
 3. Tak jak wspomniałem wyżej.
  W aktualnym projekcie skierowanym do rozpatrzenia przez KSRM analizowane i opisane przeze mnie zapisy pozostały, jedynie uległy zmianie par., ust lub pkt w których się znalzały. I tak nieco zmieniona treść § 1 ust. 3, ale jednak nadal dająca Zamawiającemu narzędzie w okreśłonych przypadkach do zwrócenia sie bezposrednio do własciwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostac wykonane, o przedłozenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezposrednio zamawiajacemu.
  Treść § 1 ust. 5 znalazła sie w § 1 ust. 6, nieco zmieniona treść § 1 ust. 6 znalzała się w § 1 ust. 8, treść § 3 ust. 1 pkt. 2) i § 3 ust. 7 została na miejscu:)

  Tym samym moje spostrzeżenia i uwagi uważam, za aktualne.

  Widać jednak, iż treść rozporządzenia jest jeszcze weryfikowana, więc jest nadzieja, że ktoś jeszcze pewne wątpliwośći wyjaśni i zmieni.

  Pozdrawiam
  Grzegorz

  OdpowiedzUsuń
 4. Ano chyba nie do końca, bo o ile dobrze patrzę nieaktualne już jest co najmniej zdanie "No ale dalej projektodawca zostawił jednak możliwość składania przez osoby fizyczne oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP." :)

  OdpowiedzUsuń
 5. W sumie aż na takich rzeczach to ja się do końća nie znam, ale jestem pewna, że można się ubezpieczyć od wielu rzeczy. Zresztą ja bardzo chętnie korzystam z ubezpieczeń od https://kioskpolis.pl/axa/ i jestem zdania, że jak najbardziej takie polisy ubezpieczeniowe są warte tego aby je posiadać.

  OdpowiedzUsuń