środa, 20 lutego 2013

Nowe rozporządzenia do PZP

Jednocześnie z wejściem w życie nowelizacji PZP w dniu 20 lutego 2013 r. weszły w życie następujące akty wykonawcze do ustawy – Prawo zamówień publicznych:
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231) – wydawane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (poz. 233) - wydawane na podstawie art. 4c ustawy Pzp.
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (poz. 232) - wydawane na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy Pzp.

1 komentarz:

  1. Nadgorliwcy, którzy - tak jak ja - dostosowywali już swoje siwzy do projektu rozporządzenia z 5.2 pewnie przecierali dziś przed południem oczy ze zdumienia, widząc jego ostateczną wersję. Paragraf 1. przeszedł sporą metamorfozę :) Nie mają łatwo nasi "zamawiacze"...

    OdpowiedzUsuń