wtorek, 19 lutego 2013

Odpowiedzialność Dyrektora, Kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych - konferencja


APEXnet zaprasza do udziału w wyjątkowej konferencji, której celem jest omówienie obszarów odpowiedzialności, spoczywających na najważniejszych osobach podejmujących decyzje w Urzędzie w zakresie wybranych, newralgicznych i najczęściej kontrolowanych obszarów.

Odpowiedzialność Dyrektora,

Kierownika jednostki sektora finansów publicznych
  w zakresie zamówień publicznych,

dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej

21-22     arca, Warszawa – Hotel Lord

W programie konferencji m.in.

·         Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

·         Badanie i ocena ofert.

·         Kogo dotyczy odpowiedzialność  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

·         Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie procesów gromadzenia środków,  zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz