piątek, 1 marca 2013

Monitoruj przetargi razem z FWiOO!

Naruszenia przepisów Prawa Zamówień Publicznych w postępowaniach na narzędzia IT można zgłaszać do Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

 
Badania FWiOO przedstawione w raportach pt: „Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne” ukazały, iż blisko połowa przetargów na IT opublikowanych w 2011 roku została ogłoszana z naruszeniem przepisów PZP! Nieprawidłowości występują najczęściej w postaci niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia w opublikowanym ogłoszeniu (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) oraz nie zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP).

Do najpoważniejszych z naruszeń należą m.in.:
 • wskazywanie nazw konkretnych producentów przy zamawianych produktach,
 • dokonywanie przez zamawiających zakupu licencji programów bez przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Zamawiający bardzo często dokonują pewnych uproszczeń polegających na posiłkowaniu się znakami towarowymi przy opisywaniu przedmiotów zamówień, zamiast dokładnie opisywać cechy funkcjonalne czy parametry techniczne. Prowadzi to do faworyzowania niektórych produktów nad inne i sugerowanie ich zaproponowania wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Dlatego też oferenci bazujący np. na wolnym i otwartym oprogramowaniu (WiOO) bywają wykluczani już na etapie przygotowania przetargu, co jest sprzeczne z zasadą konkurencyjności, niedyskryminacji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia i szeroko pojętej zasady przejrzystości. Brak transparentności w postępowaniach przetargowych i nagminne naruszenie przez zamawiających przepisów PZP ma przełożenie na nieefektywne wydawanie środków publicznych, gdyż ograniczane są zasady uczciwej konkurencji. Skutkiem rozstrzygania źle konstruowanych przetargów jest monopolizacja rynku IT, która skutecznie hamuje rozwój konkurencji.

W tym miejscu warto zauważyć, że ogromną rolę w walce z nieprawidłowościami w postępowaniach przetargowych na narzędzia informatyczne mogą odegrać obywatele. Obecnie obowiązujące przepisy gwarantują im bowiem możliwość monitorowania i kontrolowania ogłaszanych przetargów. Z racji tego, że zamawiający mają obowiązek publikowania dokumentacji przetargowych w internecie (w tym na stronie WWW zamawiającego – w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przypadku przetargów o znacznej wartości – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), dostęp do informacji dotyczących postępowań jest praktycznie nieograniczony i każdy powinien mieć do nich nieskrępowany dostęp.

Dlatego w tym miejscu gorąco apelujemy do wszystkich obywateli o monitoring przetargów publicznych na narzędzia IT. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostaną zauważone nieprawidłowości lub niejasności – zachęcamy do ich przesyłania do Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W tym celu stworzony został formularz kontaktowy (
znaleźć go można tutaj), w którym można opisać jakiego typu naruszenie zostało stwierdzone i jakiego postępowania dotyczy. Zgłoszenia trafiają do Ekspertów Fundacji, którzy po weryfikacji informacji od obywateli i potwierdzeniu naruszeń przepisów PZP w zgłoszonych przetargach będą wystosowywać pisma interwencyjne do Zamawiających z wnioskiem o sanację postępowań i dostosowanie dokumentacji przetargowej do obowiązujących przepisów PZP.

Projekt „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Zapraszamy do kontaktu!

6 komentarzy:

 1. A ile płacicie Państwo za informację?

  OdpowiedzUsuń
 2. dobre pytanie, myślę, że nic. To nasz obywatelski obowiązek:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Co za idiotyczne pytanie "ile płacicie Państwo za informację" - jeśli płacisz podatki, to w Twoim interesie jest to, żeby były sensownie wydawane. Zakładam, że zyskiem będzie to, że będzie można wydać je na więcej rzeczy. I zyskamy na tym wszyscy. Sterasznie mnie wkurza takie któtkowzroczne patrzenie "co ja z tego będę mieć" - to często pierwszy korupcji.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ciekawa strona o przetargach www.otoprzetargi.pl

  OdpowiedzUsuń
 5. http://otoprzetargi.pl/

  OdpowiedzUsuń