czwartek, 7 marca 2013

Nowe wydanie Forum PPP już dostępne!

Energetyka oraz gospodarka odpadami to główne, choć nie jedyne, tematy aktualnego wydania Forum PPP. Poza przeglądem rynku, można zapoznać się z efektywnym energetycznie zarządzaniem budynkami publicznymi, pierwszym w Polsce hybrydowym projektem w gazownictwie, możliwością włączenia programu SOWA do ppp przy przedsięwzięciach dotyczących oświetlenia ulicznego, jak również gospodarki odpadami i recyklingu. Początek roku był również obiecujący dla projektów rewitalizacyjnych – zamknięto pierwszy w Europie projekt rewitalizacyjny ppp z wykorzystaniem hybrydowego finansowania ze środków zwrotnych. Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum PPP!


W numerze:

Rynek energetyczny – przyszłością ppp? (zarys rynku luty 2013)

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz unijna perspektywa na lata 2014 – 2020, to zagadnienia szczególnie ważne dla szeroko rozumianej branży energetycznej. Przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele projektów czeka na dofinansowanie z budżetu unijnego. Jak widać na przedstawionych przykładach zmienia się podejście projektów ekologicznych, a prowadzenie analiz przedrealizacyjnych i market testów gwarantuje sukces projektom w formule ppp.Czy rynek wyeliminuje ppp w gospodarce odpadami poużytkowymi?

Formuła ppp  byłaby  z pewnością użyteczna w trakcie realizacji tak wielkiego zadania, jakim jest strategia „Europa 2020”, chociaż jak na razie, obie strony czyli zarówno samorządy lokalne, jak i przedsiębiorcy skupiają  uwagę na sprawach bieżących. Dla sfery samorządowej najważniejsze jest  wdrożenie  nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi [ w skrócie GOK]. 
Recykling: obowiązek, konieczność czy… moda?

W dniach 13-14 marca 2013 w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Recyklingu na którym uczestnicy oraz goście zastanowią się nad ewolucją systemu zagospodarowania odpadów Polsce oraz narzędziami kontrolnymi i finansowymi w gospodarce odpadami. Sesje robocze poświęcone będą Strategii „3R” (zapobieganie, powtórne użycie, recykling) oraz odpadom z działalności gospodarczej. Drugi dzień poświęcony będzie odpadom komunalnym w nowym systemie oraz wyzwaniom edukacyjnym, przed którymi stoi polskie Społeczeństwo.


 
Efektywność energetyczna elementem przedsięwzięć ppp

Dużą rolę w inwestycjach termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych, w obszarze inwestycji publicznych, odgrywa współpraca z sektorem prywatnym w ramach przedsięwzięć typu ppp. W jaki sposób przeprowadzać tego typu przedsięwzięcia obejmując: projektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie obiektami użyteczności publicznej zgodnie z celami Strategii „Europa 2020”.

 

Koncesja na parkingi kubaturowe w Gdańsku

Termin składania wniosków upływa 29 marca br.

Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku. Koncesjodawca dopuszcza, by zakresem przedsięwzięcia była również organizacja i eksploatacja naziemnej strefy płatnego parkowania w śródmieściu Gdańska, co będzie przedmiotem negocjacji.


 
Jak realizować projekty gwarantujące większą efektywność energetyczną budynków?

Gwarancję oszczędności otrzymały ostatnio: Gminy Karczew i Wołów oraz Miasto Sosnowiec. Siemens Sp. z o.o. realizuje kolejne projekty ppp mające charakter modernizacji energetycznej budynków.


 
JESSICA zmienia miasta Pomorza

Już pięć podmiotów z Pomorza sięgnęło po środki pochodzące z atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek. W przypadku ostatnio podpisanej umowy oprocentowanie pożyczki w dniu zawarcia umowy wyniosło zaledwie 0,87 p.p. w stosunku rocznym. 


 
Ppp w gazownictwie

Celem projektu realizowane przez Gminę Książki oraz Miasto Jabłonowo Pomorskie jest zmniejszenie kosztów wynikających z używania innych źródeł energii (np. prądu, gazu płynnego z butli propan-butan) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wynikającego z przedostawania się do atmosfery większych ilości dwutlenku węgla czy metali ciężkich.


 
Jak włączyć program SOWA do ppp?

Konieczność utrzymania i finansowania oświetlenia nieodzownie wiąże się z coraz większym problemem, jaki stanowi zarządzanie całą infrastrukturą oświetleniową w gminie. W praktyce często zdarza się, że oświetlenie przestrzeni publicznej w danej gminie jest niedopasowane do bieżących potrzeb. Poznaj program SOWA i dowiedz się jaka jest procedura realizacji danego przedsięwzięcia przy udziale partnera prywatnego.


 
Mało dróg w ppp – wina złego doboru technologii?

Model partnerstwa publiczno-prywatnego w budownictwie drogowym w naszym kraju nie należy do szczególnie popularnych. Dotychczas, z sukcesem zrealizowano zaledwie kilka projektów autostradowych. Ppp nie zyskało natomiast uznania władz samorządowych, bo jak dotąd nie powstał ani jeden odcinek drogi lokalnej, ustrukturyzowany w formule ppp z prawdziwego zdarzenia. Gdzie leży więc problem?


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz