środa, 22 maja 2013

Nowelizacja Pzp (druk 1335) w zakresie podziału zamówienia na części

Jeżeli czytelnik naszego bloga czuje już pewną dezorientację z powodu kolejnych nowelizacji Pzp to bez obaw, jest nas całkiem sporo:) Trudno nadążyć za polskim Sejmem, który raz po raz przedstawia nowe propozycje zmian. Tym razem posłowie przygotowali projekt, który ułatwić ma zamawiającym podział zamówienia na części.


Ustawa zawiera jeden artykuł o charakterze merytorcznym. Zgodnie z projektem w art. 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części, zwłaszcza wtedy gdy jest to uzasadnione względami technicznymi, organizacyjnymi, gospodarczymi lub zdolnością finansowania zamówienia przez zamawiającego.”

W uzasadnieniu do projektu czytamy, iż:

"..obecny sposób zredagowania normy ustanowionej w art. 32 ust. 2 ustawy, uwidacznia głównie pewien zakaz związany z dzieleniem zamówień. Nie sprzyja to takiej interpretacji prawa przez instytucje zamawiające, która dopuszczałaby dokonywanie podziału zamówień na części w przypadkach gdy taki podział nie prowadziłby do obejścia przepisów ustawy. Można więc stwierdzić,  że chociaż prawo zapisane „w księgach” pozwala na dokonywanie podziału zamówień w sytuacji, gdy ów podział nie ma  celu obejścia przepisów prawa, to jednak praktyka stosowania prawa pokazuje, iż instytucje zamawiające unikają dokonywania  podziału zamówień także wtedy, gdy jest to dopuszczalne". 
 
A jakie jest wasze zdanie? Ja osobiście nie zauważyłem, aby podział zamówień na części był dla zamawiających problemem i mam wrażenie, że często stosują takie rozwiązanie?
 
 
* * *
Autor: Witold Jarzyński_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

1 komentarz:

  1. Zamawiający już dawno mógł podzielić i dzielił zamówienia na części. Problem jest w uzasadnieniu, które niejednokrotnie jest niewystarczające, zbyt pobieżne lub nietrafione. Osobiście wole przepis w teraźniejszej postaci.

    OdpowiedzUsuń