piątek, 14 czerwca 2013

Od kiedy liczyć termin na wniesienie odwołania do KIO?

Terminy w ustawie Prawo zamówień publicznych są bardzo krótkie, tak więc w przypadku chęci złożenia odwołania na czynność bądź zaniechanie zamawiającego liczy się każdy dzień. Terminy na wniesienie tego środka ochrony prawnej podane są w art. 182 Pzp. Powstaje jednak pytanie, czy liczyć je zgodnie z kodeksem cywilnym, czy - tak jak w przypadku upływu terminu zwiazania ofertą - zgodnie z odrębnymi zasadami wskazanymi w Pzp?

Odpowiedź na to pytanie udzieliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 lipca 2012 r. (KIO 1280/12), w którym czytamy - "zgodnie z art. 111 § 2 k.c., który z mocy art. 14 p.z.p. znajduje zastosowanie w tym zakresie, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. P.z.p. nie zawiera w tym zakresie żadnej odrębnej regulacji, tym samym początek biegu terminu na wniesienie odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wyznacza dzień następujący po publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

Autor: Witold Jarzyński
_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

2 komentarze:

  1. nie tylko w tym zakresie.jeżeli skarżona jest czynność wyboru wykonawcy, to również od następnego dnia od otrzymania informacji o wyborze

    OdpowiedzUsuń
  2. A co z niedzialami, jeśli sa po drodze? Doliczamy?

    OdpowiedzUsuń