środa, 7 sierpnia 2013

PPP w termomodernizacji

Jeśli śledzisz uważnie rynek PPP, na pewno zwróciłeś uwagę, że rosnącą popularnością cieszy się w Polsce partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie działań termomodernizacyjnych. Pomimo tego, że liczba umów PPP w tym sektorze jest wciąż niezbyt wielka, duża liczba jednostek samorządu terytorialnego przygotowuje podobne projekty dotyczące własnych obiektów użyteczności publicznej. Wydaje się, że wiele z nich zakończy się sukcesem z uwagi na to, że przedsięwzięcia tego rodzaju opierają się na stosunkowo prostych zasadach i nie są trudne do wdrożenia. Poza tym, mają masę zalet.

Głównym powodem popularności PPP w sferze termomodernizacji budynków jest sposób finansowania tych przedsięwzięć. Istotna część wynagrodzenia partnera prywatnego pochodzi bowiem z oszczędności, jakie wygenerowane zostaną wskutek podjętych przez niego działań termomodernizacyjnych. Podmiot publiczny nie musi zatem uprzednio zabezpieczać kwot potrzebnych na wynagrodzenie inwestora, lecz uzyskuje je automatycznie dzięki osiągniętym oszczędnościom. Jeśli zadeklarowana przez partnera oszczędność nie zostanie osiągnięta, inwestor dopłaca do gminnej kasy brakującą różnicę, a często liczyć się musi także z obowiązkiem zapłaty kar umownych.
 
Mechanizm ten przypomina znaną bardzo dobrze formułę ESCO. Główna różnica w stosunku do PPP polega jednak na obowiązku utrzymania przez partnera prywatnego obiektów w zakresie wykonanych prac termomodernizacyjnych i większym zakresie odpowiedzialności partnera.
 
Dodatkowym czynnikiem wspierającym rozwój PPP w zakresie termomodernizacji jest możliwość pozyskania przez sektor publiczny bezzwrotnego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach tzw. System Zielonych Inwestycji (GIS).
 
W praktyce, sfinansowanie termomodernizacji w formule PPP wyłącznie z uzyskanych w toku obowiązywania umowy oszczędności wymaga długiego okresu obowiązywania kontraktu z partnerem prywatnym. By pogodzić interesy inwestorów i podmiotów publicznych konieczne jest często dodatkowe zaangażowanie finansowe ze strony sektora publicznego skracające okres niezbędny na osiągnięcie zwrotu z inwestycji.
Całkiem niedawno miałem okazję pracować przy termomodernizacyjnym projekcie PPP w jednej z gmin. Porównując to doświadczenie do innego rodzaju przedsięwzięć, myślę, że efektywność energetyczna to jeden z „najwdzięczniejszych” tematów dla formuły PPP. Co ciekawe, możliwy do zaadaptowania w różnych wariantach – np. w ramach modernizacji zbyt drogiego i przestarzałego miejskiego oświetlenia.
 
* * *
Autor: Damian Michalak
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz