niedziela, 15 września 2013

„Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych” - konferencja

25 października 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych” organizowana przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Grupa Lokalna ELSA Toruń i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK .

Konferencja podzielona będzie na cztery panele tematyczne, odbywające się równolegle w dwóch audytoriach:
a) System zamówień publicznych w Unii Europejskiej,
b) Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia sektorowe,
c) Partnerstwo publiczno-prywatne,
d) Koncesje na roboty budowlane i usługi.


Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie konferencji.

Patronat nad konferencją objął Urząd Zamówień Publicznych oraz pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz