poniedziałek, 30 września 2013

Zestaw kryteriów środowiskowych Komisji Europejskiej

Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do opracowania wspólnych kryteriów dot. zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. EU GPP Criteria - zestaw kryteriów środowiskowych Komisji Europejskiej to dokument, który zawiera kryteria, które zostały opracowane dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz państw członkowskich. 

Kryteriów GPP obejmują następujące grupy produktów:

Oświetlenie wewnętrzne
Telefony komórkowe (wersja EN)
Twarde pokrycia podlogowe (wersja EN)
Armatura (wersja EN)

Zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE uwzględnianie kryteriów środowiskowych w procedurach przetargowych ma na celu przyczynianie się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania przez instytucje zamawiające zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny. 

Dyrektywa ta przewiduje możliwość uwzględniania kwestii środowiskowych w kolejnych fazach procedury udzielania zamówień publicznych:
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Kwalifikacja wykonawców
  • Kryteria udzielenia zamówienia
  • Warunki realizacji zamówienia
Więcej na ten temat na stronach UZP.   

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz